Sembelit boleh menyebabkan obesiti ia? Bagaimana tubuh manusia akan menjadi toksik?